advocaat-heerhugowaard-grootriezebos

Tarieven

UURTARIEF
Wij berekenen ons honorarium op basis van een uurtarief. Het uurtarief is afhankelijk van het belang van de zaak en de benodigde expertise. Ook maken wij onderscheid tussen particulieren en ondernemers. Het honorarium wordt vermeerderd met 6% kantoorkosten en 21% BTW. De door ons gehanteerde tarieven variëren in beginsel tussen € 160,-- en € 190,-- per uur.

GEFINANCIERDE RECHTSBIJSTAND / (LICHTE ADVIES) TOEVOEGING / PRO DEO
Mogelijk komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. In dat geval zal er door ons kantoor aan de Raad voor Rechtsbijstand gevraagd worden om de kosten van de advocaat te vergoeden via een zogenaamde ‘toevoeging'. Indien de Raad voor Rechtsbijstand deze toevoeging verleent, dan zal u slechts een (betaalbare) ‘eigen bijdrage' worden opgelegd. Voor meer informatie en voorwaarden verwijzen wij naar http://www.rvr.org/.

U kunt ook bellen met het Juridisch Loket (0900-8020) en vragen om een verwijzing naar Groot & Riezebos Advocaten. U krijgt dan een korting op uw eigen bijdrage

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING
U kunt ook in het verleden een rechtsbijstandsverzekering hebben afgesloten. Hierdoor is het mogelijk dat de kosten van de advocaat en eventueel de procedure (grotendeels) door uw rechtsbijstandsverzekering worden gedekt. Zeker in mediations en arbeidszaken komt een dekking door een rechtsbijstandsverzekering regelmatig voor. Wij adviseren daarom altijd om contact op te nemen met uw rechtsbijstandsverzekering