advocaat-heerhugowaard-grootriezebos

Personen- en Familierecht

Gaat u scheiden? Familiezaken zijn zeer ingrijpend, zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn.
Groot & Riezebos Advocaten beschikt over ruime ervaring op dit gebied, in het bijzonder ook inzake complexe (v)echtscheidingen. Zaken die wij behandelen zijn:

 • Echtscheiding
 • Scheiding van tafel en bed
 • Ontbinding geregistreerd partnerschap
 • Beëindiging samenleving
 • Afwikkeling huwelijkse voorwaarden
 • Alimentatie (berekening c.q. wijziging)
 • Ouderschapsplan
 • Echtscheidingsconvenant
 • Ouderlijk gezag (wijziging, verkrijging of beëindiging)
 • Omgangsregeling
 • Verdeling huwelijksgoederengemeenschap
 • Boedelverdeling
 • Pensioenverevening
 • Afstamming
 • Adoptie
 • Naamswijziging
 • Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing