advocaat-heerhugowaard-grootriezebos

Over ons kantoor (rechtsvorm en organisatie)

Groot & Riezebos Advocaten is een samenwerkingsverband (kvk 37147561) van individuele advocaten in de zin van artikel 5.3 sub b Voda. Het samenwerkingsverband bestaat uit mr. M.E. Groot advocaat, KvK 37147348 en advocatenkantoor mr. F. Riezebos, KvK 37147624.

Over laagdrempeligheid
Groot & Riezebos Advocaten kenmerkt zich door laagdrempeligheid. Tijdens een gesprek bespreekt u het gerezen geschil met een advocaat en wordt een inschatting gemaakt van uw juridische mogelijkheden en risico’s. Voordat wij voor u aan het werk gaan worden de kosten van rechtsbijstand met u besproken.

Advocaten zijn aan regels gebonden
Een advocaat heeft rechten gestudeerd aan een Nederlandse universiteit en is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten, ook wel kortweg “NOvA” genoemd (gegevens NOvA: Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl.). Wie niet voldoet aan het voorgaande, mag zichzelf geen advocaat noemen. De NOvA is de beroepsorganisatie voor advocaten, die o.a. regels opstelt over hoe een advocaat zich hoort te gedragen. Vrijwel alle toepasselijke wetgeving en overige regels m.b.t. advocatuur kunt u vinden op de website van de NOvA.

Over onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Het samenwerkingsverband Groot & Riezebos Advocaten heeft een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de aangesloten individuele advocaten welke dekking geeft volgens de eisen van art. 6.25 van de Verordening op de advocatuur. Gegevens van onze verzekeraar: HDI-Gerling Verzekeringen NV, Westblaak 14, 3012 KL Rotterdam, tel. 010 – 4036 100, info@hdi-gerling.nl.

Rechtsgebiedenregister
Mr. F. Riezebos heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Algemene praktijk burgerlijk recht, Arbeidsrecht, Personen- en Familierecht, Bijzondere curator, Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, Jeugdbeschermingsrecht, Mediation, Ouderschap en erkenning. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. Mr. M.E. Groot heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Personen- en Familierecht, Mediation, Echtscheidingen, Alimentatie, Omgangsregelingen, Bijzonder curator, Jeugdbeschermingsrecht, Ouderschap en erkenning. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Kamer van Koophandel
Maatschap Groot & Riezebos Advocaten 37147561
Advocatenkantoor Mr. F. Riezebos 37147624
Mr. M.E. Groot 37147348

BTW Nummers
Maatschap Groot & Riezebos Advocaten NL817682739B01
Advocatenkantoor Mr. F. Riezebos NL002067486B15
Mr. M.E. Groot NL002131648B95