advocaat-heerhugowaard-grootriezebos

Sociaal zekerheidsrecht / WW / Bijstand / WAO

Bezwaar? Sociaal zekerheidsrecht zijn wetten en maatregelen die gaan over een uitkering. Over deze uitkeringen worden door het UWV, de Sociale Verzekeringsbank of de Sociale Dienst beslissingen genomen. U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met een boete, met de stopzetting of de weigering van uw uitkering. Als u het niet eens bent met zo'n beslissing, kunt u bezwaar indienen of beroep instellen bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht.

Wij kunnen u helpen met problemen bij de volgende wetten:

  • WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)
  • WAO (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering)
  • WW (Werkloosheidswet)
  • ZW (Ziektewet)
  • Participatiewet of bijstand
  • WWB (Wet Werk en Bijstand, voorheen de Algemene Bijstandswet (ABW)
  • Wajong (Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten)