advocaat-heerhugowaard-grootriezebos

Incasso

Groot & Riezebos Advocaten int vorderingen die niet betaald worden. Getracht wordt altijd de hiermee gepaard gaande kosten zoveel mogelijk te verhalen op de schuldenaar door middel van:

  • Aanmaning
  • Dagvaarding
  • Beslaglegging
  • Executie