advocaat-heerhugowaard-grootriezebos

Burenrecht

Last van uw buren? Wij staan u bij in de volgende gevallen:

  • Hinder
  • Wateroverlast
  • Overlast Beplantingen
  • Grensbepaling, scheidsmuren en grensgeschillen
  • Vensters en balkons
  • Grensoverschrijdende bouwwerken
  • Dreigende instorting
  • Gebruik van andermans onroerende zaak
  • Noodweg over andermans erf
  • Erfdienstbaarheid